CD

 
Meditation är ett fantastiskt redskap för att läka sig själv
Så välkommen ska du vara att prova några av mina meditationer
Pris: 150 kr
 
25 kronor från varje skiva går till Ungdomsprojektet Pärlan
 
 Beställ skivan via mail marie.herbst@telia.com
eller Tel 070 729 39 35